Analys

Med rätt analysverktyg och korrekt uppsatt mätning analyserar vi värdefull information som kan förbättra lönsamheten i er digitala marknadsföring. Datan utgör grunden för viktiga beslut och hjälper oss att prioritera viktiga förändringar i de digitala kanalerna. Genom att ta vara på de möjligheter som datan ger oss, kan vi ta reda på vilken marknadsföring som är mest effektiv och lönsam för er verksamhet. Analysen ger oss inte bara en vägledning i vilka förändringar som bör genomföras på webbplatsen, den ger oss också de rätta förutsättningarna för att öka konverteringarna.

Internet är idag en av de mest konkurrensutsatta platserna och just därför är det viktigt att ha en tydlig strategi för hur inhämtning, övervakning och rapportering av de olika aktiviteterna används. Alla de insatser som vi genomför analyseras och sammanställs i en månadsrapport som vi gemensamt presenterar och diskuterar med dig som kund.

Vill du förbättra din lönsamhet och nå dina mål?