SEM
Google Ads

Search Engine Marketing, eller SEM, är ett av de mest effektiva sätten för din verksamhet att öka försäljningen. Varför? Det kanske oftast talas om Google som en slags sökmotor – men i själva verket är det världens största annonseringsverktyg. Och för att synas på Google krävs en, gärna flera, kontinuerligt optimerade Google Ads annonser. Du får omedelbara och fullt ut mätbara resultat, vilket ger direkta insikter om hur du ytterligare kan stärka din position på Google – och således också positionen i din bransch.

Utifrån era målsättningar hjälper vi er att sätta en strategi för ökad synbarhet på Google. Vi hjälper er hela vägen från planering till rapportering. Vi kan även hjälpa er att sätta upp kampanjer utifrån relevanta sökord och begrepp som passar eran verksamhet.

Vill du öka synligheten för ditt företag?