De bästa relationerna mellan kund och leverantör brukar vara de långsiktiga. Det är när man verkligen har lärt känna varandras förmågor och behov som samarbetet blir riktigt effektivt och givande för alla parter.

Långsiktighet ger lönsamhet

Det här med långsiktigheten som ledstjärna gäller i alla branscher, oavsett om det handlar om konsumentvaror, specialiserade producentvaror eller professionella tjänster. Självklart strävar alltså även vi efter så långa och så förtroendefulla relationer som möjligt. Vi presterar som allra bäst när vi får möjlighet att arbeta proaktivt och regelbundet med våra kunders plattformar, i takt med att omvärlden förändras och nya möjligheter tillkommer – för utvecklingen går fortare än kanske någonsin förr.

Med SISAB mot ett tätare kundsamarbete

Ett bra exempel på ett ömsesidigt givande samarbete har vi i SISAB, uttytt Svetsekonomi i Skövde AB, som tillämpar samma tankesätt på sina egna kundrelationer. Svetsutrustning är numera bara en liten del av sortimentet. SISAB av idag är en heltäckande industrigrossist med allt från förbrukningsmaterial och komponenter till avancerade verkstadsmaskiner. Kundkretsen utgörs av handlare inom branscher som bildelar, järn- och byggvaror och verkstad. Vi började med att utveckla SISABs e-handel för proffskunder redan 2018. Sedan dess har vi löpande adderat ny funktionalitet, som till exempel när vi nyligen byggde ett eget API åt dem.

Behovet av ett API initierades för ovanlighetens skull inte av SISAB själva, utan av deras återförsäljare. De ville på ett enkelt sätt kunna exponera och sälja SISABs produkter via sina egna webbutiker – ett initiativ som SISAB förstås inte var sena att ta tag i. Till en början genomförde vi manuella importer av data. Det omfattande sortimentet gjorde dock att vi snabbt insåg att det skulle bli ett ohållbart arbetssätt i längden.

Tillsammans beslutade vi därför att skapa ett eget API, där återförsäljarna helt automatiskt kan hämta in produkter med tillhörande dagsfärsk information. API:n omfattar allt som behövs – artikelnummer, produktnamn, bilder, beskrivningar med mått och vikt och, sist men inte minst, återförsäljarens inköpspris som ligger till grund för den egna prissättningen.

Win-win med API

Eftersom vi har gedigen erfarenhet av att skapa olika API:er efter många liknande projekt gick jobbet snabbt och smidigt, inte minst tack vare att vi kände SISABs verksamhet utan och innan. Det blev lätt att tillsammans komma fram till vad som behövdes, så tiden från första uppslag till genomfört funktionalitetstillskott kunde även denna gång hållas kort. Bra för oss, bra för SISAB och bra för deras återförsäljare – här blev det en win-win-situation tack vare förtroendefulla nära relationer och ett smidigt API!