Vi har utvecklat och designat ett WordPress plugin som integrerats med Wayke API. Pluginet är bland annat bygg i React för att skapa block i Gutenberg som visar Svenska Motors bilar.

Detta medför att Svenska Motor nu själva kan kontrollera vilken typ av data och innehåll som ska presenteras på sin egna hemsida. Bilarnas information hämtas automatiskt från Wayke, medans design och den data som visas styrs av oss.

Denna nya funktion gör hemsidan allt mer flexibel och enklare att hantera, den ger även Svenska Motor full kontroll över innehållet där arbetet också är bra ur både SEO-, varumärke- och användarsynpunkt.

Läs hela vårt case eller se resultat på Svenska Motor.