Marknadsföring har utan tvekan varit en stor och viktig komponent i affärsmannaskap under väldigt lång tid. Vilket gör den digitala kommunikation, det vill säga marknadsföring i digitala kanaler, till ett förhållandevis nytt fenomen. Även om den digitala marknadsföringen har varit aktuell i åtminstone femton år, så är det en väldigt kort tid i förhållande till hur länge hela marknadsföringskonceptet har funnits, vilket också innebär att det fortfarande finns en stor okunskap och osäkerhet kring de olika arbetssätten. Förutsättningarna för en lyckad marknadsföring förändras dessutom snabbt, plattformarna släpper nya funktioner i sina annonsverktyg, nya lagar tillkommer och andra regler uppstår.

Precis som med alla tjänster som ställer höga krav på utbildning och kunskap så rekommenderar vi givetvis att man i första hand anställer eller förlitar sig på extern kompetens inom området när man som företag ska satsa på att utöka den digitala marknadsföringen. Men nedan följer några tips som vi tycker att man ska beakta när området diskuteras. 

1. Kommunikation är marknadsföring 

I många fall upptäcker vi att man fullständigt separerar den ”vanliga” marknadsföringen och den digitala kommunikationen. Att skilja dessa mellan är rimligt i vissa fall, men det är inte en total sanning. Oftast vill man byta ut den mer traditionella marknadsföring mot den nya digitala, och i vissa fall kan det absolut vara aktuellt att minska vissa insatser när vi knyter på nya. Men det man framför allt bör tänka på är att man ökar insatserna för att också öka försäljningen, vilket kan innebära att man bibehåller insatser som man tidigare arbetat med och ser de nya arbetssätten som ett komplement snarare än en ersättare.

2. Strategier och repeterbarhet

Vid många tillfällen ser vi att man som företag genom åren har gjort flertalet försök att ”förbättra” sina digitala kanaler. Man har exempelvis skapat sidor på olika sociala medier och gjort några inlägg, men väl där brukar det vanligtvis ebba ut. Anledningen till att många projekt avstannar, är ofta avsaknaden av en tydlig strategi och målbild. I de flesta fall saknar man kompetensen internt för att göra en bra och hållbar strategi, då man i regel inte är medveten om alla möjligheter och verktyg som finns på plattformarna.

3. Annonser är levande 

Till skillnad från många traditionella annonsalternativ så lever annonser på sociala medier vidare efter publicering, något som är unikt på många sätt. När vi säger att en annons lever, menar vi att kommentarer och andra interaktioner som vår målgrupp gör på annonserna faktiskt successivt förändrar annonsen. Vi kan i många fall låta en annons leva över en längre tid vilket innebär att de positiva kommentarer också kommer stärkt annonsens och budskapets trovärdighet genom hela dess livscykel. Detta kan givetvis även gå mot ett mer negativt håll med dåliga kommentarer, men då får man anpassa och justera annonsen efter det. 

Vi arbetar också kontinuerligt med våra kunders annonser för att optimera det önskade resultatet. Efter publicering kan vi nämligen justera och förbättra annonsinnehållet, något som också är unikt i jämförelse med traditionell annonsering som ofta skett i print eller tv.

4. Fler nyttor med digital marknadsföring

Precis som vi tidigare nämt så ger annonsering på sociala medier oftast kommentarer och synpunkter, vilket gör att man också kan se på marknadsföringen som en skarp marknadsundersökning, där man får in synpunkter och kommentarer som hjälper till i det övriga arbetet med försäljning eller till och med produktutveckling. De digitala plattformarna bidrar även till en bättre och mer lättillgänglig support!

5. Vart leder man trafiken?

Att annonsera är en sak, men vad gör vi med de som klickar eller exponeras för våra insatser? För att inte tappa potentiella kunder gäller det att ha en helhetsplan där er webbplats eller e-handel också är med inkluderad i planen. Genom att vara mer aktiv på sociala medier, eller on-page i form av kontaktformulär eller chattfunktioner, öppnar man upp för merförsäljning. Att ha en tydlig strategi är a och o med den digitala marknadsföringen.