Aktuella nätobservationer

Varje år sedan 2000 släpper stiftelsen IIS statistik över hur vi svenskar använder internet – ett värdefullt verktyg för oss som utvecklar webbplatser eller arbetar med marknadsföring på webben. Här är några intressanta punkter ur den senaste rapporten:

• Internetanvändandet fortsätter öka. 91 % av svenskarna har tillgång till nätet, och 8 av 10 använder det dagligen.

• Framöver kommer tillväxten mest att handla om hur mycket vi använder nätet. Dagens knappa 13 timmar i veckan kommer med all säkerhet att öka, till stor del genom det omedvetna användandet i form av ”internet of things”, det vill säga allt fler prylar som är uppkopplade utan att vi gör aktiva val.


• Facebook fortsätter att växa, trots spekulationer om motsatsen. 5,7 miljoner svenskar finns på Facebook idag. De tappar användare i åldrarna 12-15 år, men ökar desto mer bland de äldre. Att de yngsta blir färre tror jag kan förklaras med att det helt enkelt inte är “ballt” att hänga där mormor och mamma hänger.

• Instagram och SnapChat växer närmast explosionsartat, särskilt i de yngre målgrupperna.

• Färre tjejer bloggar jämfört med tidigare – ett lite oväntat resultat, som jag tror beror på att SnapChat och Instagram nu till stor del fyller samma kommunikationsbehov, men med betydligt mindre arbetsinsats.

Hur använder vi webben?

Av diagrammet här nedanför ser vi att nyheter och faktasökande ligger i den absoluta toppen – alltså inte shopping, som man kanske tror. En försäljning behöver inte börja med ett behov av en specifik vara. Den kan lika gärna vara resultatet av inspiration under faktasökande, oavsett om det handlar om nytta eller nöje – förutsatt att fakta presenteras på rätt sätt. Här har företag med en välfungerande, tilltalande och lätthanterlig webbplats möjlighet att fånga surfarens intresse med fyllig och relevant information som stärker varumärket, men som också ofta leder vidare till ett inköp.

                                               Screen Shot 2016-07-11 at 14.20.11

Klicka gärna på länken och ta del av hela rapporten http://www.soi2015.se/

// Jonatan Viström