Även om det finns stora likheter i de förfrågningar vi får gällande webapplikationer och funktioner så finns det alltid individuella behov. Varje företag, och inte minst varje bransch i sin helhet, efterfrågar specifika lösningar och funktioner. Just när det kommer till bokningssystem har vi märkt en ökning gällande speciallösningar.

Bygger för behovet

De flesta kunder som vänder sig till oss, för att utveckla bokningssystem, har redan undersökt marknaden utifrån de färdiga system som redan finns tillgängliga. Dessa kan både vara prisvärda och ha en rad praktiska funktioner. Men eftersom de är utvecklade för en bred marknad saknas de lösningar som enskilda företag kan ha behov av.

På Viström Webb har vi valt att inte låsa oss vid ett ”färdigt bokningspaket” utan anpassar systemet utifrån de behov av funktioner, design och användarvänlighet som kunden efterfrågar. I grunden finns en programvara som kan hantera de grundläggande uppgifterna som nästan alltid krävs vid olika tidsbokningssystem. Men skillnaden är att vi sedan kan bygga till.

Första steget blir därför att göra en behovsanalys tillsammans kunden där vi utgår från den grundläggande mjukvaran. Många gånger har kunden en klar åsikt om vad som behöver anpassas. Samtidigt är det viktigt att inte bli för ”hemmablind” och därmed ta in åsikter utifrån. Ett bokningssystem är inte komplett för att företagaren anser att det fungerar perfekt, det är perfekt när användarna anser det.

Passar färdiga system – Välj dem

Vi vill inte ”uppfinna hjulet” en gång till och därmed skapa onödiga kostnader för företagare. Finns det färdiga och kompletta bokningssystem som passar företagets behov kan dessa ofta vara att föredra. Behöver en frisör ett bokningssystem brukar vi rekommendera dem att köpa ett av de färdiga paket som finns för just denna bransch. Till stor sannolikhet finns ett system som passar behoven.

Har du däremot krav på specifika funktioner och vill att systemet ska kunna byggas ut i framtiden är vi övertygade om att den teknik vi använder oss av är mer långsiktig och funktionell. Behöver något ändras går vi bara tillbaka till mjukvaran som är ryggraden i systemet och skapar de förändringar som behövs.