Integrering är framtiden!

Du har säkert hört talas om begreppet API – vi och många andra svänger oss med det dagligen. Vi tar ett snack med Mattias, Jesper och Johannes för att bena ut vad som är vad – och varför!

API, som utläses Application Programming Interface, är helt enkelt dataspråk för att koppla samman och integrera olika system som från början inte är avsedda att samverka.

– Den allt mer accelererande digitaliseringsprocessen i samhället kräver helt enkelt att olika datasystem måste kunna arbeta ihop med varandra. Alternativet skulle vara att bygga nya heltäckande system från grunden, vilket både skulle bli oerhört dyrt och skapa inlåsningseffekter. Sådana mastodontsystem som ska kunna allt blir sällan riktigt bra på något. Så det är bara väntat att nyfikenheten på integreringslösningar växer snabbt, menar Johannes.

Systemen som behöver synkas kan vara många – webbshoppar, affärssystem, bokningssystem, e-postsystem, logistikapplikationer och styrning av maskinell utrustning, bara för att nämna några.

Ny funktionalitet med integrering

– Tänk dig en låstillverkare som redan idag har digitala funktioner inbyggda i sin produkt, som till exempel kodlås – med en integrerande API kan vi då enkelt skapa ny funktionalitet som fjärrupplåsning via mobilen. Många olika system kan kombineras så att summan blir större än de ingående delarna, berättar Johannes.

– Det handlar om att fördela uppgifter mellan olika system, att se till att de utförs där det kan ske effektivast. Och det smarta är att delsystemen kan förbli intakta – det enda som behöver programmeras från grunden är själva sammankopplingen som ger den utökade funktionaliteten, tillägger Mattias.

Kort sagt innebär det att risken för att måla in sig i ett hörn försvinner, menar Jesper:

– Vi kan bygga upp väl fungerande och driftsäkra system på kort tid genom att koppla samman existerande och välbeprövade tredjepartslösningar, istället för att utveckla egna delsystem från scratch varje gång. Separerade delsystem underlättar både fortsatt utveckling och felsökning.

API-integrering – hemligheten bakom Internet of Things

API-integrering har möjliggjort förverkligandet av Internet of Things – kylskåp som sköter matinköpen själva och allt det andra som vi hittills har sett som science fiction. Men redan inom en ganska snar framtid kommer integrering av olika system att börja märkas allt mer påtagligt, menar Johannes:

– Allt ”pratar” med varann, integrering av olika uppkopplade system blir det naturliga. När du ska tanka bilen kommer pumpen att känna av vilken bränslesort som är den rätta, och ditt konto debiteras direkt utan några kort eller koder att komma ihåg, och så vidare på område efter område. Tekniken i sig är inte ny, men det är först nu som det fungerar så smidigt som det var tänkt.

Färre felkällor med API

När olika delsystem kan dela data mellan sig elimineras en hel del manuella arbetsmoment, men framförallt minskar riskerna för fel när uppgifter bara behöver matas in en gång på ett ställe.

– Det är klart att det är ett stort steg att gå över till ett integrerat system, det kostar en del och kräver en hel del jobb i början. Men när man väl är igång blir systemet rena sparbössan, genom att det frigör tid och minskar underhållskostnader – men också genom bättre överblick och nya möjligheter som till exempel automatisk marknadsföring, fortsätter Johannes.

Plattformsoberoende – och nästan standardiserat

En stor fördel med API-lösningar är att de är plattformsoberoende, men ännu finns inga helt standardiserade plug-and-playlösningar som fungerar till allt.

– REST-API är ett stort steg på vägen mot enhetlighet, men det är en bit kvar till att kunna dela information rakt av mellan system helt utan anpassningar av gränssnitten mellan dem. Det är där vår erfarenhet kommer in i bilden. Komplexiteten varierar, men nästan allt är lösbart, berättar Mattias.

– REST-tekniken – som står för Representational State Transfer – har underlättat vårt jobb jämfört med äldre XML-API. Dessa använder ingen längre i nyutvecklade system, men vi stöter på dem då och då i samband med uppgraderingar och utbyggnader, så vi måste kunna hantera dem också, menar Jesper.

Förutsättning för effektivitet

– Sammanfattningsvis kan vi säga att API-integrering berör nästan allt vi gör för webben numera. En effektiv e-handel kräver att betallösningar, fraktbokningar, bokföringssystem, uppdatering av lagersaldon, klubberbjudanden och mycket annat fungerar tillsammans och helst helt automatiskt. Det löser vi på ett flexibelt och skalbart sätt med API, avslutar Johannes.