För att ett bokningssystem ska kunna hantera 11 olika anläggningar, 15 000 kunder i en databas samt flertalet olika utbildare krävs ett system med många olika funktionaliteter som underlättar hanteringen av kursbokningar.

Aqua Barn har de senaste 15 åren drivit simskola i Göteborg och arbetar oavbrutet med att bygga upp barnens kunskap och utveckling i takt med att barnen också blir äldre och får mer erfarenhet. Med en grundidé om att lärandet skall vara på barnets villkor, har också bokningssystemet anpassats med fokus på funktioner som underlättar barnens lärande. Systemet hanterar nämligen inte bara bokningar, utan håller även koll på exempelvis speciella behov och återanmälningar.

Fortsättningsvis kommer vi att drifta, uppdatera och vidareutveckla bokningssystemet i ett fortsatt nära samarbete med Aqua Barn!

Se slutresultatet.

Läs mer om vårt projekt tillsammans med Aqua Barn.