En fördel med att ha kunder i många olika branscher är att vi får nöjet att ta del av vad varje enskild kund gjort rätt inom sitt specifika verksamhetsområde. Det är både lärorikt och väldigt roligt att se.

Vad som många gånger förvånar mig är hur konservativa de olika branscherna kan vara,
oftast så sneglar man på konkurrenterna men förbiser lätt helt andra verksamheter. Jag är övertygad om att det finns väldigt mycket att hämta på andra sidan ”gränsen”.

Ett bra exempel på detta från detaljhandeln är hur vissa arbetssätt tagits fram av renodlade tjänsteföretag. Detta är något vi i allt större utsträckning försöker ha med oss in i en produktion, d.v.s. att hämta inspiration ifrån andra och anpassa det för kundens verksamhet.Utmaningen ligger i att ta ett beprövat upplägg med ursprung i en helt annan verksamhet och på ett framgångsrikt sätt applicera det i ett annat sammanhang.
Från vad vi sett hittills är detta värt mödan då vi får ett redan beprövat koncept, som kunden dessutom kanske är ensam om i sin bransch.