Dynamiskt bokningssystem för tågunderhåll och projekthantering

Kund

Euromaint

År

2021

Typ

Bokningssystem

Resultat

EuroMaint Rail har fokus på transportteknologi och erbjuder många högkvalitativa och långsiktiga lösningar inom den spårbundna trafiken. EuroMaint Rail efterfrågade och var i behov av ett bokningssystem som effektivt och enkelt kunde boka service för sina kunder, som är tågbolagen, exempelvis SJ, Green Cargo m.fl.

Vårt uppdrag bestod bland annat av:

  • UX/UI-design
  • Regnr-avläsning
  • Systemutveckling med Laravel
  • Integration med betalterminal
  • Integration med tvättunnel
  • Integration med Payson
  • PLC-koppling med Python
  • Digital marknadsföring

Bokningssystem för service och projekthantering av tåg

Uppdraget vi fick var att skapa ett bokningssystem för service av framförallt lok. Det skulle även tjäna som ett projekthanteringsverktyg och även förenkla processen för tågbolagen. För att förstå verksamheten behövdes en utförlig förstudie som bland annat innefattade besök på serviceanläggningar där vi kunde få en inblick i arbetsprocesserna. Det är många faktorer att ta hänsyn till i ett projekt som detta, säkerhetskrav, branschstandarder men framförallt människorna som ska arbeta med systemet, både hos Euromaint och deras kunder.

Systemet håller koll på processen, från det att ett lok bokas in till dess att det lämnar verkstaden. Ambitionen har hela tiden varit att låta bokningssystemet arbeta dynamiskt tillsammans med de som faktiskt utför arbetet i verkstaden. Systemet sätter inte alla villkor, och tvingar inte EuroMaint Rail till en strikt process, utan kan anpassas allt eftersom att arbetsdagen faktiskt ändras om det t.ex. tar längre tid än beräknat att utföra arbetet. Människa och mjukvara ska samspela utan att den ena parten begränsar den andra.

Utöver den förbättrade kundupplevelsen har också möjligheten att planera in arbeten samt få en bättre överblick över de olika anläggningarna förbättrats. Dessutom får man också ovärderlig data som kan analyseras för framtida insatser i de olika verkstäderna. Precis som i de flesta av våra projekt arbetar vi vidare tillsammans med kunden och gör tilläggsfunktioner och förbättringar.

Tekniska utmaningar

Projektet har varit väldigt roligt att genomföra, och mycket fokus har lagts på att tillsammans med kunden utforma systemet så att det underlättar deras arbete så mycket som möjligt, både på detaljnivå och på ett mer övergripande plan. En teknisk utmaning har varit att få till ett bra system för tidshantering som inte blir för låst, men samtidigt tillåter en viss flexibilitet i hanteringen av bokningar. En annan teknisk utmaning har varit att skapa en lösning som tillåter alla serviceanläggningar, och framförallt alla kunder, att jobba i ett och samma system, men samtidigt gör det enkelt för personalen på respektive anläggning att endast fokusera på de bokningar som hör till just deras anläggning.

Löpande arbete

Fortsättningsvis kommer vi på Viström att drifta, uppdatera och vidarutveckla bokningsystemet i ett fortsatt nära samarbete med Euromaint.

Söker du ett kundanpassat bokningssystem?

Då har du hittat rätt! Kontakta oss så berättar vi mer.