Under en längre period har vi på Viström arbetat med ett system som ska hjälpa säljföretaget Klimathjälpen att hantera sitt system för kunder och personal. Ett digitalt kundregister skulle ersätta den tidigare pappershanteringen – med hjälp av att ha digitaliserat processen kan nu kunder istället signera och få sina avtal digitalt.

Från handskrift till digitalt

Tack vare en administrationssida kan företaget enkelt se alla kunders digitala köp, avtal och signeringar på en och samma plats. Systemet har vi sedan integrerat med den digitala avtalshanteringen Oneflow. Lösningen innebär att företagets säljare smidigt kan registrera nya kunder på stan genom att enkelt skicka en digital signeringsförfrågan till kundens egen enhet. Helt enkelt ett genuint avtal som gör det enklare för alla användare.

Vi har även skapat ett personalhanteringssystem som låter företaget filtrera personal gentemot försäljning, lönehanteringen i sin enklaste fas.

Autogenerering av personliga välkomstbrev

Det automatiserade systemet hanterar inte bara kundregister på ett enkelt sätt, den genererar även personliga avtals- och välkomstbrev som företaget enkelt kan posta eller skicka digitalt. Företaget kan med fördel välja 200 kunder, placera dessa i en mall, som sedan autogenereras och skickas direkt till kund.

Framöver ser vi fram emot att koppla samman systemet med Fortnox, vilket innebär att de kunder som väljer att betala med autogiro kommer synkas direkt med fortnox. I framtiden vill företaget att alla processer sker helt automatiskt.