Under de senaste åren har vi arbetat mycket med olika tidshantering- och bokningssystem. I många projekt där vi hjälper kunder i sin digitaliseringsprocess, väljer vi att använda oss av programvaror från annan leverantör. Men i komplexa bokningsprocesser har vi inte hittat ett bra alternativ. Vi valde därför att själva skapa ett system, det vi kallar för Hapio.

Hapio används idag i flera olika branscher som järnväg och verkstad men också simskolor och lastbilsparkeringar. Med detta API kan kunden anpassa sin funktionalitet och design efter egna syften och behov. Under arbetets gång har vi även fått mycket förfrågningar från andra it-bolag som är intresserade av att använda vårt program Hapio till sina kunder. Det är givetvis både roligt och smickrande för oss, så för att tillmötesgå det valde vi att skapa en gedigen dokumentation för Hapio!