Internetstiftelsen har nu släppt sin årliga rapport “Svenskarna och internet”, vilket är en undersökning som kartlägger svenskarnas internetvanor och hur vi använder dagens information- och kommunikationsteknik. Ca 3000 personer har deltagit i årets undersökning, vilket lägger grunden till den rapport som beskriver svenskarnas internetanvändning. I år har Internetstiftelsen för första gången ställt frågan om hur meningsfull vår digitala tid är.


Meningslös tid digitalt

När man i årets rapport ifrågasätter meningsfullheten på internet syns det märkbara skillnader i hur väl vi tycker att vår tid används beroende på vilken aktivitet vi ägnar oss åt. Det visar sig att nästan 60 procent av användarna anser att nyhetsappar är väl spenderad tid, medans sociala medier inte alls upplevs lika meningsfullt. Det visar sig trots allt att enbart en fjärdedel av Sveriges befolkning tycker att den tid de spenderar på sociala medier är meningsfull. 8 av 10 svenskar använder alltså idag sociala medier, trots att de egentligen anser att det är väldig slöseri med tid.

Andelen internetanvändare som anser att deras digitala tid är meningsfull. Anges i skala 1-5 där 5= mycket meningsfullt och 1= inte alls meningsfullt.

Antalet användare av sociala medier börjar plana ut

83 procent av internetanvändarna använder idag sociala medier. Sedan 2010 har det varje år skett en ökning, fram tills i år då tillväxten i princip har stannat. Våra största sociala medier Facebook (74%), Instagram (61%) samt Snapchat (39%) har stannat kvar på nästintill samma antalet användare som föregående året. Instagram är den sociala kanal som fortfarande växer men som har minskat i tillväxttakt, medans Facebooks tillväxt har en nedåtgående trend. Kan detta vara en effekt av mättnad och normalisering?

Allt färre gillar och delar sociala inlägg 

Jämfört med tidigare år blir det allt ovanligare att dela och gilla andras innehåll på sociala medier. Allt färre lägger dessutom upp bilder och skriver även färre inlägg. Även antalet användare av sociala medier börjar plana ut, men de mest aktiva användarna av att skapa inlägg och bilder på Facebook, är 36-55-åringarna. Grupper och evenemang ligger fortsatt lika populärt som föregående år och den yngre målgruppen föredrar fortfarande Snapchat och samtidigt som de väljer bort Facebook.

Allt färre personer uppdaterar och lägger ut bilder på Facebook.
Hur olika åldrar använder sociala medier. Yngre väljer Snapchat framför Facebook.

Nära hälften av alla internetanvändare känner sig övervakade

Oron över att bli övervakad online av myndigheter och företag blir allt vanligare. Svenskarna känner sig allt mer otrygga på internet och nära hälften av användarna känner sig övervakade. Vi blir allt mer vaksamma kring vår personliga integritet online samtidigt som majoriteten av internetanvändarna anser att våra digitala e-tjänster, inom exempelvis Skatteverket och vården, underlättar vårt liv. För att göra dessa tjänster möjliga har Mobilt BankID varit en viktig del, vilket rör en stor del i vår personliga integritet.

Digitalt utanförskap

Hela 98 procent har i dagens samhälle tillgång till internet. 95 procent använder aktivt webben, vilket gör Sverige nästan till fullo digitaliserat. Vi är långt framför andra delar av världen, trots det lever fortfarande 1 miljon människor i Sverige  i digitalt utanförskap. Efter internetstiftelsens rapport är den stora frågan, hur kan vi i Sverige kan ta oss an dessa möjligheter och utmaningar med digitaliseringen i framtiden?

Kommer chatten ta över e-posten?

Nästintill alla i Sverige skickar fortfarande e-post, men chatten fortsätter att växa. Den yngre målgruppen använder e-posten i mindre mängd och föredrar istället att använda ett chattverktyg. Även videosamtal samt telefonsamtal över internet ökar. LiveChat är ett bra verktyg att implementera på webbplatsen för att få kontakt med kunder. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Swish och Mobilt BankID kan ha ökat tryggheten för internetköp

I takt med att den svenska handeln över internet ökar, börjar det bli en självklarhet för alla svenska invånare att ha Swish och Mobilt BankID. Nu börjar det bli vanligare bland äldre personer att göra sina bankärenden digitalt. De allra flesta (80%) känner sig idag trygga och säkra med betalning på internet. 31% anger i undersökningen att de helt och hållet känner sig trygga vid betalning. Resterande 7% känner sig inte trygga vid betalningstjänster via internet. Troligtvis beror den höga siffran av trygghet på Mobilt BankID och Swish.

7% av internetanvändarna känner sig inte trygga vid betalning på internet

Vill du läsa hela rapporten?

Du hittar rapporten Svenskarna och internet 2019 i sin helhet på www.svenskarnaochinternet.se.

Källa: Internetstiftelsen