Här kommer färska siffror från Internetstatistik.se
De här siffrorna visar hur vi använder socialamedier 2014.
Väldigt intressant att se hur det ändrar sig från ett år till ett annat.
Framförallt väldigt viktig information för oss som webbyrå, då det ger oss en bra möjlighet att
avläsa vad som faktiskt händer online.

I den här rapporten kan vi se hur Facebook tappar användare från de yngre segmentet.
Det kan innebära att Facebook sakta men säkert börjar att fasas ut.

Sju av tio (72%) besöker någon gång sociala medier, nästan hälften (48%) av svenskarna* gör det dagligen. Det visar ny statistik från .SE:s kommande rapport Svenskarna och internet 2014. Facebook är fortfarande i särklass populärast, men utmanas av nyare alternativ. Årets raket är Instagram som nästan har fördubblat andelen användare sedan förra året och nu används av nära var tredje svensk (28%).

För första gången på flera år ökar användningen av sociala medier märkbart och ligger nu på 72 procent, en ökning med 6 procentenheter på ett år. Så här ser användningen ut på de populäraste tjänsterna.

  • Facebook – 68%
  • Instagram – 28%
  • Twitter – 19%

Facebook populärast, men minskar bland de allra yngsta

Facebook behåller greppet och i åldersgruppen 16-25 år besöker 95 procent någon gång Facebook. 81 procent gör det dagligen och 36 procent flera gånger om dagen. Nästan alla som är medlemmar i ett socialt nätverk är också medlemmar i Facebook. Undantaget är de yngsta i åldern 12-15 år där det dykt upp en rad andra alternativ på senare år. I denna grupp har användandet av Facebook minskat från 91 procent 2012, till 86 procent 2013 och 83 procent 2014. I åldern 46-75 år har Facebookanvändandet ökat från 49 procent till 56 procent sedan 2013.

Instagram populärt komplement

Andelen svenskar som använder Instagram har fördubblats på ett år och är nu uppe i 28 procent. Instagram är ett populärt komplement till Facebook och används framför allt av unga kvinnor. I åldern 12-15 år använder 62 procent av flickorna Instagram dagligen jämfört med 45 procent av pojkarna. Intresset fortsätter upp i åldrarna. I åldern 36-45 år använder 13 procent av kvinnorna Instagram dagligen jämfört med 5 procent av männen.

Fortsatt relativt få som twittrar

Twitter besöks någon gång av 19 procent och dagligen av 6 procent av svenskarna.  Användningen har i princip stått still sedan 2013 då 17 procent besökte någon gång och 6 procent dagligen. Av de som använder Twitter är det dubbelt så många som läser än som skriver.

Kvinnor mer aktiva än män

Kvinnor är mer aktiva än män när det gäller sociala medier, framförallt i det dagliga användandet. Särskilt stora är skillnaderna på Instagram där 29 procent av kvinnorna gör dagliga besök, medan motsvarande siffra bland männen är 16 procent. För Facebook är det dagliga användandet 53 procent respektive 41 procent. Twitter är däremot något populärare bland män än bland kvinnor.