Nu har vi gjort ett ansiktslyft på ett av våra första projekt, vilket också blir ett av våra första projekt där vi gör en redesign av en webbplats vi själva har utvecklat. Att vi bara funnits i fem år säger en hel del om hur snabbt utvecklingen på webben sker.

Webbplatsen är en e-handelslösning där kliniker kan gå in och köpa produkter och förbrukningsmaterial. Vi har inte bytt e-handelssystem utan endast gjort en ordentlig ”ansiktslyftning”och gett den en modern och tidsenlig look, anpassad efter deras nya grafiska profil. Vi har valt att bibehålla den gamla strukturen på webbplatsen så att kunderna ska känna igen sig.

Designen är avskalad och väldigt funktionell, då den endast används av befintliga kunder med huvudsyfte att underlätta deras beställningsprocess. Som vanligt med den här typen av produktioner så sker det ett ständigt arbete i bakgrunden. Funktioner som ska byggas ut och anpassas – sådant som inte syns men som ändå gör stor skillnad. Precis som många e-handelssystem för business-to-business måste systemet hantera kundunika priser och rabatter.

Klinikutrustning som administrerar och sköter webbutiken använder den även som ett internverktyg. När deras säljare tar emot ordrar jobbar de från en egen vy i systemet – som vi utvecklat för att enkelt ge dem möjlighet att koppla ordrarna till respektive kund.

Så vad som först ser ut att bara vara en väldigt enkel och avskalad e-handel är i själva verket ett helt ordersystem och en viktigt del i Klinikutrustnings digitaliseringsprocess.

Här hittar ni Klinikorders e-handelsystem.

Behöver ni själva se över er försäljningsplattform? Tveka inte att kontakta oss.