Att använda Facebook som marknadsföringskanal har varit ett hett ämne de senaste åren.
Det finns väldigt mycket att säga om Facebook.
Vi tycker att det är en bra och stark kanal som dessutom är kostnadseffektiv.
Det pratas mycket om att det är ett gratis media, det är en sanning med modifikation.
Om du vill använda Facebook regelbundet och få ut mesta möjliga rekommenderar vi att man använder sig av deras annonsverktyg.

Det som gör att vi förespråkar annonsering är att man har möjligheten att rikta annonserna till en passande målgrupp
som t e x kön ort och ålder.
Dessutom är kostnaden per antal visningar väldigt låg i jämförelse med mer traditionell annonsering.

Vi upplever att Facebook ger som bäst resultat när er målgrupp och verksamhet ser ut på följande sätt.
Ni riktar er emot slutkund där kvinnor utgör en stor del av din målgrupp. Det optimala är dessutom om du säljer en produkt eller tjänst
som kan uppfattas som lyxig eller på annat sätt sticker ut i en positiv benämning.
Det fördelaktiga med att er målgrupp utgörs av kvinnor är att de är mer aktiva på Facebook  med att klicka ”gilla” och på annat sätt integrera med era annonser  eller inlägg än vad män generellt är.
Om ni istället är grossist och endast riktar dig till företag i en specifik bransch kanske inte krutet bör ligga på Facebook.

 

 

Ibland kallar man Facebook skämtsamt för ”skrytbook”, ett skämt men inte helt ogrundat.
Säljer ni en produkt eller tjänst med ett högt socialt värde är chansen större att målgruppen vill visa upp att de förknippas med ert varumärke eller er typ av produkt.
Facebook kan användas på många olika sätt helt beroende på era resurser och fantasi.
Det här är endast ett axplock där vi beskriver hur vi upplever Facebook som marknadsföringskanal.