Vi får ibland frågan om hur ett företag kan bli mer synlig på internet. Till viss del hjälper vi till med kampanjer och riktade satsningar och ett ämne som inte sällan kommer på tal är SEO, möjlighet att synas bättre i Googles sökresultat.

Ska man genomföra arbetet själv eller behöver en SEO-byrå anlitas? Vi har bett SEO-specialisten Christian Rudolph från Topdog att ge sin syn på saken.

Vad bör ett företag göra som ett första steg för att synas på Google?

SEO är vanligtvis en ganska komplex process för de flesta företagen. Ibland har företagarna kompetens och möjlighet att genomföra delar av SEO-arbetet själva men allt måste gå ”hand-i-hand” och man måste jobba med alla fyra delar för ett lyckat resultat.topdog

Första delen är Content, alltså innehåll på webbplatsen. Av det material som finns på en webbplats så väger text allra tyngst. Google är fortfarande en textsökmotor även om andra element självklart inte får glömmas bort. Att ha ett bra innehåll som både vänder sig mot besökarna och mot Google är en viktig grundsten.

Andra delen är ”infrastrukturen”. Det handlar om vilket system som webbplatsen är uppbyggd på (CMS) och hur detta kan optimeras mot Google. Bland annat handlar det om snabba laddtider, mobilanpassning m.m.  Att helt enkelt ha ett tydligt skelett som resterande arbete bygger på.

Tredje delen är användarvänlighet. Google vill premiera webbplatser som är användarvänliga och som ger svar på de frågor som besökaren vill ha svar på. Det spelar då ingen roll om användaren vill veta huvudstaden i Kongo eller köpa en rosa hatt. Svaret ska levereras snabbt och lättåtkomligt.

Fjärde del är länkar. För många är detta den allra svåraste delen att försöka sig på själva att jobba med. Samtidigt väger länkar oerhört tungt i vilken sida som Google premierar i sökresultatet.

Första steget är därför att lära sig förstå vad SEO är. I alla fall på ytan.

Så de här fyra benen kan sägas vara grunden i SEO?

Det är de fyra benen som SEO-arbetet ska handla om. Men innan det ens påbörjas behöver en grundlig sökordsanalys ske. Det spelar ju inte någon roll om en webbplats syns på ”kastruller” om ingen söker på det ordet.

Även sökordsanalysen är betydligt mer komplex än vad många tror. Det handlar inte enbart om att ”välja ut tre sökord” som det ibland framställs. Sökordsanalysen handlar om att både hitta kommersiella ord (vilka lättast hittas i Adwordskontot) samt informationsord i det segment man arbetar inom.

Jag tycker även att man ska jobba med Adwords samtidigt som SEO-arbetet. Inte som ett komplement utan som en del i hela projektet. Det blir ett tydligt stresstest av sajten. Klarar man inte av tjäna pengar på Adwords behöver man se över hela satsningen. Då bör man först och främst se till att Adwords blir lönsamt. Inte minst eftersom sökordsanalysen för SEO till stor del byggs upp av olika resultat av Adwordskampanjer.

Bör man inte arbeta med SEO på sina egen E-butik?

Allt handlar om kompetens. Om en bil går sönder lämnar de flesta in den till en bilverkstad. De tar hjälp. En del kan laga den själv, andra försöker men förstör mer än de lagar. Precis så är det med SEO.

Men självklart varierar det hur mycket vi behöver jobba med de olika fyra bitarna hos våra kunder. En del vill även genomföra vissa delar själv vilket vi då kommer överrens om. Huvudsaken är att du som kund äger ditt SEO-arbete och förstår vad som genomförs.

Men om webbplatsen är hårdkodad och inget kan ändras – vad gör man då?

Byt plattform. Det kostar en del men räkna på vad du tjänar på att synas på Google och vinsten är oftast betydligt större än kostnaden för en flexibel plattform. Byter du inte nu kommer du behöva byta framöver när andra förändringar vill genomföras.

Vad är det vanligaste felet som företag gör när det kommer till SEO?

Det vanligaste felet är att företag underinvesterar i SEO vilket till stor sannolikhet beror på att de inte förstår potentialen och komplexiteten i arbetet.

Man bör alltid investera i alla fyra ”ben” samtidigt vilket därmed kräver en hel del jobb. Sen är SEO-arbete en kamp mot andra företag som även de kämpar om att nå ett bra resultat. Det krävs helt enkelt resurser och inte minst om det är en svår bransch.

Kan ett litet företag klara sig med att genomföra SEO själv och därmed inte behöva anlita hjälp?

Spontant skulle jag säga nej. Även om man kan delar inom SEO så handlar det även om att lägga ner tid och resurser. Att kunna lägga ner tiden som behövs är för många en stoppkloss. Så även den som har kompetensen kanske inte har tiden.