Sharp Skaraborg är en helhetsleverantör inom kontorsteknik och tillhandahåller marknaden med produkter inom bland annat dokumenthantering, betalningslösningar och konferensteknik. Med ett brett utbud av produkter och tjänster behövde Sharp Skaraborg en webbplats som på ett översiktligt sätt kunde visa företagets utbud och sortiment.

En ny webbplats formades där företagets långa historia skulle informera om den starka kundkontakt som Sharp Skaraborg idag har. Målet med webbplatsen var att på ett tydligt sätt visa bredden av sortimentet och göra det tydligt för kunden vilka lösningar som Sharp Skaraborg levererar.

Webbplatsen ska även fånga upp nya kunder och kontakter samtidigt som den ska underlätta kontakten med redan befintliga kunder. För att bemöta de efterfrågningar som finns upplyser webbplatsen om alla produktlösningar som Sharp erbjuder. Allt fler kunder efterfrågar säkrare lösningar och system.

Sharp Skaraborg genomför även service och support av produkter. För att underlätta företagets hantering av felanmälningar har ett formulär implementerats på webbplatsens sida. I formuläret fyller kunden enkelt i sitt maskinnummer samt felbeskrivning av problemet, formuläret ger även möjligheten till att bifoga dokument. Alla felanmälningar skickas till Sharp Skaraborgs Helpdesk, vilket radikalt förenklar processen för deras hantering av felanmälningar.

Vi tackar Sharp Skaraborg för ett gott samarbete, besök gärna sharpskaraborg.se för att läsa mer.

Sharp skaraborg är er lokala samarbetspartner som skräddarsyr lösningar som passar just ditt behov.