Statistik kan både vara intressant, lönsamt att analysera och helt missvisande. Allt handlar om att samla in rätt information och tolka det utifrån ett specifikt syfte. Syftet med den årliga undersökningen ”Svenskarna och internet”, av IIS, är att visa hur svenskarna använder informations- och kommunikationsteknik och hur det påverkar individer, familjer och samhället i stort.

Sedan år 2000 har IIS presenterat denna statistik och i dagarna släpptes så ”Svenskarna och internet 2017”. En undersökning som bygger på intervjuer av 3000 personer från 11 år och uppåt. Vad säger den om användandet av sociala plattformar och vilka som använder dem mest?

Att E-post dominerar inom kommunikation är inte oväntat. Inom de flesta yrken sker kommunikation via mail dagligen och att inte ha en mailadress är att medvetet ställa sig utanför arbetsmarknaden.
Det som däremot ”fullständigt exploderat” är att vi chattar betydligt mer än förr. Det är idag 83 % som gör det ”någon gång” och 48 % som gör det dagligen. Antalet som dagligen chattar har därmed fördubblats mot 2014. Bland de unga är det flest som chattar dagligen men inom alla undersökta åldersgrupper har ökning skett med minst 10 %.

Även användandet av sociala media ökar kraftigt. Av de tillfrågade svarade 81 % att det använder sociala media ibland och 56 % att det sker dagligen. Det är inte någon större ökning om man jämfört mot förra året men det är ändå en uppåtgående trend. För fem år sedan var siffrorna 70 % respektive 44 %. Fortfarande är Facebook störst.

Är Facebook Störst?

 

Med 74 % som använder Facebook är det alltså denna plattform som fortfarande är störst. Trendmässigt kommer däremot både Snapchat och Instagram starkt. Detta med en ökning på nio procentenheter bara från föregående år. Det gör att Snapchat nu ligger trea efter Facebook och Instagram. Vilka är det då som använder Facebook mest?

Sett till åldersspann är det främst målgruppen 16-25 som använder Facebook. Detta med hela 93 %.
Statistiken visar alltså att företag som har sin kundgrupp hos personer mellan 16-25 år bör vända sig mot Facebook. Det är den största sociala plattformen och drygt 90 % i denna åldersgrupp använder Facebook. Eller??? Det är i alla fall det som statistiken ovan visar.

Men är det verkligen 93 % som använder Facebook i det åldersspannet? Det beror på vad man mäter. Eftersom chattfunktionen Messenger är en del av Facebook så räknas användandet av Messenger in i statistiken över personer som använder Facebook. Men personerna behöver inte skrivit något, läst något eller ens sett sitt Facebookflöde. Statistiken för ”Aktivitet på Facebook” visar delar av svaret.

På frågan hur Facebook används så svarar de flesta just Messenger. Ser man sedan på hur många av de unga, 16-25 år, som skriver/läser/delar inlägg så är det tydligt att de inte alls är lika aktiva på Facebook som man först kan tro.

Vem postar mest på Facebook
Den åldersgrupp som är allra mest aktiv på Facebook (enligt statistik) är även den åldersgrupp som skriver minst inlägg och delar inlägg minst antal gånger. Det är bara på ”lägger upp bilder” som personer 76+ är ”sämre”.
Skulle man räkna bort Messenger som en del av Facebook kan mycket väl statistiken visa att unga allt mer lämnar Facebook till förmån för andra plattformar. Det finns även statistik som visar att andra plattformar är mycket stora inom just den åldersgruppen.

instagram statistik

Instagram har ökat något från föregående år. Här är det de yngsta som dominerar och inte minst tjejer.

Snapchat har också ökat rejält de senast två åren. Även här dominerar de yngre målgrupperna.

Se på statistiken – och vad som ligger bakom den

Det finns alltså statistik som bevisar att Facebook är den största sociala plattformen och att personer mellan 16-25 år är mest aktiva på Facebook.

Men bryter man ner statistiken visar sig en annan bild. En bild där väldigt många i denna ålder enbart (eller till stor del) använder Facebooks chattfunktion. De skriver exempelvis ca hälften så många inlägg på Facebook som personer över 75 år.

I augusti förra året publicerades en studie som pekade på att unga lämnar Facebook snabbare än väntat och att det främst är Snapchat som tar över. Dagens Analys som skrev om denna studie sammanfattade det med ”Vad betyder då detta för dig som marknadsförare? Det är dags att ta Snapchat på allvar ifall du vill nå den yngre målgruppen”.
Det är sant att Snapchat växer och att det är något som marknadsförare behöver ta på allvar.
Det är lika sant att statistik kan vara extremt intressant – och väldigt missvisande