Att välja rätt samarbetspartner när en E-handel ska byggas upp är inte helt lätt. Inte minst för B2B där system och funktioner varierar så kraftigt. En del system är exempelvis anpassade för specifika branscher och passar därmed bara för företag inom dessa områden.

Vi listar de fem viktigaste faktorerna vi anser man bör ta hänsyn till när en webblösning ska köpas in till företag inom B2B.

Välj ut fokusområden

I de allra flesta projekt är det bäst att påbörja arbetet där det finns tydliga krav. Det kan vara funktioner som definitivt måste finnas i systemet och som är dess ”ryggrad”. När dessa funktioner är på plats kan det uppstå nya behov och man kan vidareutveckla E-handeln.

Tänk långsiktigt

När en E-handel byggs upp utgår man ifrån nuvarande och kommande behov. Men företag utvecklas, ändrar inriktning, växer och systemet kan då behöva anpassas. Det är därför viktigt att du väljer en leverantör som du kan arbeta med över längre tid och har ett system som kan anpassas helt efter individuella behov.

Våga diskutera din lösning

Att ”kunden alltid har rätt” håller vi inte med om. Däremot har ”kunden alltid vetorätt”.

Under processens gång kommer vi komma med åsikter och idéer som inte alltid är stämmer överens med kundens grundtanke.

Var öppen och våga diskutera dina lösningar med erfarna utvecklare för att hitta en lösning som kanske blir ännu bättre än du från början tänkt dig. Ofta innebär det både en bättre produkt och lägre summa på slutfakturan.  Men kunden har alltid vetorätt och sista ordet gällande hur sidan ska utvecklas.

Välj leverantör utifrån kunskap

Välj en leverantör som förstår din bransch och din verksamhet. Det finns företag som främst erbjuder webblösningar till B2C och som inte är lika insatta i B2B – och tvärtom. Skillnaderna är stora mellan dessa system och genom att välja en leverantör med erfarenhet undviks en hel del problem som annars kan uppstå under processen.

När system byggs för B2B öppnas det ofta upp möjligheter till att digitalisera och förbättra delar av verksamheten. Det kan bland annat handla om att interagera olika system som därmed minskar den administrativa tiden inom företaget. Det är ofta lösningar som inköpare inte alltid ser från början men som leverantörer med erfarenhet kan beskriva och skapa förståelse för.

Är det ett syfte – eller en detalj?

I val av leverantör och system är det viktigt att hela tiden ställa sig frågan ”vad är syftet?”. Det är den grundläggande frågan som är avgörande för hur systemet ska byggas upp. När du jämför olika leverantörer kommer vissa erbjuda färdiga paket fullpackade med funktioner. Men fråga dig vad varje funktion har för syfte för just ditt företag. Är det en detalj – eller har den ett syfte?

En lista på funktioner som en Ferrari erbjuder kan se imponerande ut och vid en första anblick riktigt attraherande. Men om syftet är att frakta betong är det knappast rätt system för dig. Varje funktion ska möta ett behov och tillsammans ska de nå målet med din webbplats.

De flesta kan självklart snabbt se skillnaden på en Ferrari och betonglastbil. Men betydligt färre kan skilja på en funktionsduglig och syftesanpassad E-handel mot en E-handel med enbart basfunktionerna. När man väl ser skillnaderna är det i regel för sent.