En övergiven varukorg är en problematik som många e-handlare idag står inför. Det kanske kan vara svårt att förstå varför webbplatsen har många besökare, men att försäljningen kanske inte riktigt går i samma spår? En lämnad varukorg kan bero på många saker. Företaget iAdvize har genomfört en undersökning där det tydligt framkom flertalet orsaker till varför kunden aktivt väljer att inte slutföra sitt köp.

Vi på Viström tyckte att det fanns flera punkter i denna undersökningen som var värda att lyfta. Då vi tidigare sett liknande mönster, tror vi att denna informationen kan komma till nytta även för dig.


Brist på förtroende och stöd

Undersökningen visar att många kunder lämnar sina varukorgar för att de saknar förtroende för varumärket. Företagens kommunikation uppfattas som bristande och många konsumenter känner att de saknar tekniskt stöd för att kunna slutföra sitt köp. Det tekniska stödet, kundkontakten, uppfattas som ojämn eller ofullständig – vilket skapar förvirring hos konsument. Detta leder till övergivna varukorgar och förvirrade konsumenter, det är väldigt viktigt att ha en aktiv LiveChatt eller kundsupport på sin webbplats.

Ångestskapande situationer

Konsumenter är sårbara för en rad rationella och känslomässiga aspekter. Ångesten under det kritiska ögonblicket före ett köp är väldigt avgörande för om transaktionen genomförs. Ångest utlöses vanligtvis av en rad olika faktorer – såsom kostnad, värde, lämplighet samt tillgänglighet. 55% uppger att de känner en rädsla för om de verkligen gör rätt val genom att köpa varan.

För många valmöjligheter

Det räcker inte med den känslomässiga ångesten som uppstår hos en konsument inför ett köp. Närmare 83 procent uppger nämligen att de lämnar webbplatsen om de bemöts av ett för komplext utbud av produkter. Denna förvirring kallas för “Paradoxen” och är en uppfattning om att för många alternativ kan orsaka konsumenten psykologisk ångest. På grund av alla valmöjligheter blir de överväldigade av sortimentet, vilket skapar en stor osäkerhet. Det är viktigt att göra sitt stora sortiment lättöverskådligt för kunden.

Inte tillräckligt med information

Vidare menar 58 procent av deltagarna i undersökningen att det inte fanns tillräckligt med information kring produkterna. Den bristande informationen gör att de känner sig osäkra kring sitt val och väljer därför att lämna varukorgen. 52% menar att om företaget hade bättre förslag på produkter och bättre produktinformation skulle de också köpa mer.

Brist på support

Många kunder uppfattar allt fler e-handlare som opersonliga och standardiserade. De menar att det i många fall brister i kommunikationen och kunden söker något som liknar en mänsklig kontakt. Av vad vi tidigare har läst så kan vi förstå att det ofta uppstår många tveksamheter i processen av ett köp. Kunden vill känna sig trygg, både under och efter köpet. Många konsumenter anser också att de skulle känna sig säkrare på sitt köp om de fick bättre råd och support.

Vi lever i ett tidspressat samhälle och kunden söker alltid ett snabbt och enkelt sätt att få kontakt med företaget. Chatbotar och livechattar är ett bra sätt för företag att försöka knyta kvar kontakten med konsumenter. Kunderna i undersökningen uppger att de litar mycket på kundgenererade recensioner, kundtjänstrådgivare samt på livechattar.
Vill du veta mer kring hur du kan undvika tomma varukorgar? Ladda då ned undersökningen här.