Vi välkomnar nu två stycken nya medarbetare till oss, nämligen Roberth och Adam som sedan oktober stärker vårt team med kompetens inom backend- respektive frontendutveckling. Roberth och Adam har båda kandidatexamen i informationsteknologi efter tre års studier på högskolan i Skövde.

Sedan starten har de fått bekanta sig med våra olika projekt och arbetssätt. Det har varit en en något svettig och krävande period, men något som de klarat alldeles utmärkt!