Flertalet större projekt ligger just nu under utveckling och arbetet pågår för fullt trots oroligheter världen över. Den senaste tiden har vi kunnat slutföra och lansera både webbplatser och bokningssystem med lyckade resultat. Ett av våra senaste projekt har varit att utveckla och bygga om Skövde Energis hemsida. För att förenkla och underlätta hanteringen av innehållet har webbplatsen byggts om till WordPress och därmed också uppdaterats till den senaste versionen. Under arbetets gång har vi använts oss av en redan befintlig design, men i denna gjort flertalet förbättringar och designjusteringar som förenklat navigeringen på hemsidan.

Enklare att hantera innehållet på hemsidan

Skövde Energi har tidigare upplevt det väldigt jobbigt och komplicerat att justera text och innehåll på webbplatsen. Många hemsidor är byggda med kortkoder och HTML som gör att man som administratör har begränsat med åtkomst till informationen som visas på hemsidan. När vi nu istället valt att lägga hemsidan på WordPress kan Skövde Energi enklare komma åt att redigera innehållet. Tidigare kunde de inte heller förhandsgranska ändringar, utan tvingades att publicera justeringar direkt utan att kunna se resultatet. Förhandsgranskningar gör att du som användare kan redigera och skapa sidor på hemsidan och kontrollera dessa innan man gör innehållet offentligt.

WordPress nya funktion Gutenberg

I de senaste versionerna av WordPress har man tillgång till den nya blockeditorn Gutenberg. Denna funktion innebär att du som administratör enklare kan redigera och lägga till innehåll på webbplatsen. Med hjälp av block kan du lägga till mer avancerade layoutalternativ utan att behöva använda sig av kortkoder och HTML. Blocken har vi anpassat efter Skövde Energis profil och behov, vilket gjort det ännu enklare att lägga till anpassat innehåll på hemsidan.

Förbättrad sökfunktion

Vi har även förbättrat sökfunktionen på hemsidan och integrerat den med Agolia. På bara några millisekunder arbetar sökmotorn fram ett resultat som matchar din sökning. Skovdeenergi.se är en stor webbplats med mycket innehåll och därför är sökfunktionen en av de viktigaste delarna för att hemsidan ska upplevas som lättnavigerad. 

I och med lanseringen har vi även genomfört så kallade redirects/omdirigeringar för att Google och övriga sökmotorer ska förstå att webbplatsen har ändrat struktur. 

Vi har i och med detta projekt tagit över drift och underhåll av Skövde Energis hemsida och kommer fortsättningsvis arbeta med att förbättra och vidareutveckla delar av hemsidan. Framöver kommer vi exempelvis arbeta med att utveckla en anmälningsfunktion som underlättar för dig som ska flytta in och ut ur en bostad. 

Besök gärna skovdeenergi.se för att se resultatet!